บริจาคโลหิต

??#เทศกาลปีใหม่นี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย เชิญชวนทำดีด้วยการทำบุญบริจาคโลหิต?️?️?️? ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่?

?ระหว่างวันที่ 24 -31 ธันวาคม 2562
?ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
?ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น 3 เทอร์มินอล 21โคราช
?ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
?พิเศษ บริจาคโลหิต รับปฏิทิน “หนูแดง” เป็นที่ระลึก