บริจาคโลหิต

🎉🎊#เทศกาลปีใหม่นี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย เชิญชวนทำดีด้วยการทำบุญบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎 ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่😀

📌ระหว่างวันที่ 24 -31 ธันวาคม 2562
📌ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
📌ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น 3 เทอร์มินอล 21โคราช
📌ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🔴พิเศษ บริจาคโลหิต รับปฏิทิน “หนูแดง” เป็นที่ระลึก